Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

theabyss
9432 5a61
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8162 b8d3 500

unboxingearth:

Yuanyang rice terraces, Yunnan, China

Reposted fromvibetechs vibetechs viaoll oll

May 14 2017

theabyss
stretch
Reposted fromanabee anabee viaoll oll

May 12 2017

theabyss
5260 9c3d 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 08 2017

theabyss
3411 498b 500
Reposted fromagathaa agathaa viaoll oll
theabyss
2815 82e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 01 2017

0425 e3e6 500
Reposted fromdefenestrationrights defenestrationrights viaoll oll

April 29 2017

theabyss
7925 37c2 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 16 2017

7971 c98f 500
Reposted fromfreakish freakish viaoll oll

April 14 2017

April 01 2017

theabyss
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaIamalittledreamer Iamalittledreamer

March 31 2017

0605 3d5c 500
Reposted fromkankryvantas kankryvantas viaoll oll

March 26 2017

theabyss
9323 86bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 20 2017

6773 7753 500

March 19 2017

theabyss
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viaoll oll

March 11 2017

theabyss
Nie interesuje mnie, jak zarabiasz na życie. Chcę wiedzieć, za czym tęsknisz i o czym ośmielasz się marzyć wychodząc na spotkanie tęsknocie swego serca. Nie interesuje mnie ile masz lat. Chcę wiedzieć, czy dla miłości, dla marzenia, dla przygody życia zaryzykujesz, że wezmą cię za głupca
— Oriah Mountain Dreamer
Reposted fromczajnikq czajnikq viakindofnightmare kindofnightmare
theabyss
Reposted frommuladhara muladhara viadzony dzony
theabyss
4668 d41a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

February 28 2017

theabyss
- Kochałam wtedy.
- Milczałaś wtedy. Gdybyś powiedziała choć jedno słowo, wszystko byłoby inaczej.
— Marek Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl