Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

April 01 2017

theabyss
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaIamalittledreamer Iamalittledreamer

March 31 2017

0605 3d5c 500
Reposted fromkankryvantas kankryvantas viaoll oll

March 26 2017

theabyss
9323 86bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 20 2017

6773 7753 500

March 19 2017

theabyss
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viaoll oll

March 11 2017

theabyss
Nie interesuje mnie, jak zarabiasz na życie. Chcę wiedzieć, za czym tęsknisz i o czym ośmielasz się marzyć wychodząc na spotkanie tęsknocie swego serca. Nie interesuje mnie ile masz lat. Chcę wiedzieć, czy dla miłości, dla marzenia, dla przygody życia zaryzykujesz, że wezmą cię za głupca
— Oriah Mountain Dreamer
Reposted fromczajnikq czajnikq viakindofnightmare kindofnightmare
theabyss
Reposted frommuladhara muladhara viadzony dzony
theabyss
4668 d41a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

February 28 2017

theabyss
- Kochałam wtedy.
- Milczałaś wtedy. Gdybyś powiedziała choć jedno słowo, wszystko byłoby inaczej.
— Marek Hłasko

February 18 2017

theabyss
0774 3e9c
Reposted fromkerosine kerosine viaoll oll

July 06 2015

theabyss

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka

July 05 2015

theabyss
3157 c836
Reposted fromlittlebreath littlebreath viaoll oll
theabyss
1292 6100
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 02 2015

theabyss
theabyss
2212 626e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
theabyss
theabyss
theabyss
5226 f9d6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 30 2015

theabyss
7441 a7d2 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viacocaineblues cocaineblues
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl